Hundar tål inte alkohol

Dela inte en öl med din hund.

Hundar tål inte alkohol. Hos en hund med alkoholförgiftning ses till en början symtom så som dåsighet och vinglig gång. Har den fått i sig en större mängd alkohol kan det ge skador på kroppsceller och hunden kan få svårt att hålla urinen, hjärtfrekvensen blir långsammare, kräkningar, diarré, okoordinerade rörelser, koma, höjd kroppstemperatur, andningsdepression.

Hundar tål inte alkohol

En hund med alkoholförgiftning bör komma under veterinär vård så snart som möjligt för att minska risken för dödsfall. Veterinären ger oftast vätska i form av intravenöst dropp samt ibland även läkemedel som hjälper det centrala nervsystemet. Vid andningssvårigheter kan syrgas vara nödvändigt.

Det är inte bara öl eller andra alkoholhaltiga drycker som man bör tänka på att hålla bort från sin hund. Även fermenterade livsmedel som t.ex. ruttna äpplen i trädgården kan innehålla alkohol.


 

Det finns även många andra livsmedel som kan vara giftiga för våra hundar

Även om de inte har något med fästingskydd att göra känner vi ändå att de är viktiga att nämna.

 

Hundar tål inte alkohol