Paracetamol och ibuprofen

Läkemedel innehållande paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil och Pinex) och ibuprofen (t.ex. Ipren, Ibumetin) är vanligt förekommande vid behandling av smärta eller feber hos människa. Men dessa preparat är inte till för djur och för din hund eller katt kan de rent utav vara livsfarliga.

Båda substanserna är giftiga för hundar och katter och kan orsaka dödsfall. Detta beror på att djur har en annan metabolism än oss människor vilket kan medföra att det tar längre tid för dem att bryta ner och utsöndra vissa läkemedel. När aktiva substanser från vissa läkemedel bryts ner i levern kan det bildas restprodukter som är giftiga för hundar och katter. Detta gäller t.ex. paracetamol vars restprodukter förstör leverceller och röda blodkroppar hos hundar och katter.

Symtom på denna typ av förgiftning är att hunden/katten tappar aptiten, kräks, dreglar, får ökad andningsfrekvens, andningsbesvär och snabb hjärtfrekvens. Slemhinnorna kan bli lila och urinen brun eller röd av blod. Katter kan också få vätskeansamlingar i ansikte och tassar.

Hur allvarlig förgiftningen är beror på dosen i förhållande till storleken på djuret. Hos veterinären behandlas dessa djur ofta med dropp och syrgas för att försöka öka syresättningen i blodet.


Det finns även många andra livsmedel som kan vara giftiga för våra hundar

Även om de inte har något med fästingskydd att göra känner vi ändå att de är viktiga att nämna.

 

Hundar tål inte paracetamol och ibuprofen