VAD ÄR
FÄSTINGBURNA
SJUKDOMAR?

Fästingar finns överallt – på landsbygden, i skogen, i trädgårdar och i parker. När du och din hund rör er ute i naturen kan de sitta där i vegetationen och vänta på er. > läs mer

Fästingar kan varken hoppa eller flyga. De kan endast krypa och spenderar den mesta tiden med att sitta stilla i vegetationen och vänta på att nästa byte ska dyka upp. Titta på videon. > läs mer

Hur många fästingar har du i din trädgård? Använd dig av det här tricket för att få reda på det. > läs mer

Om man som hundägare var tvungen att klara ett appliceringstest innan man fick behandla sin hund mot fästingar, vore vi nog många som skulle misslyckas. > läs mer

Borreliabakterier kan göra både dig och din hund sjuk. Men för fästingen är förhållandet det motsatta. En borreliasmittad fästing blir faktiskt bättre på att hitta ett värddjur som de kan suga blod från, jämfört med en fästing som inte bär på smittan. > läs mer

2021-08-26 13_01_56-Window

Det finns ett flertal olika sätt att skydda din hund mot fästingar – men vissa är bättre än andra. Kontakta din veterinär och be om råd angående vilket alternativ som passar din hund bäst. Gör det redan idag och njut av ett fästing-fritt år tillsammans med oss! > läs mer

Borrelios är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi. De symtom som finns beskrivna vid borrelios är feber, ömma leder och muskler, vandrande hälta, trötthet och svullna lymfknutor nära platsen för fästingbettet. > läs mer

Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien kan även påverka de vita blodkropparna och påverka blodets förmåga att koagulera. I sällsynta fall kan det leda till blödningar i slemhinnorna, vilket kan ses som t.ex. blödningar från nosen. > läs mer

TBE (Tick-borne encephalitis) eller fästingburen hjärnhinneinflammation, orsakas av flavivirus och smittar via fästingbett. TBE (Tick-borne encephalitis) eller fästingburen hjärnhinneinflammation, orsakas av flavivirus och smittar via fästingbett. > läs mer