BLEV DINOSAURIER OCKSÅ SJUKA I BORRELIA? JA, DET ÄR INTE HELT OSANNOLIKT

FÄSTINGAR HAR FUNNITS I MILJONER ÅR. DEN ÄLDSTA FÄSTINGFOSILEN SOM HITTATS SÄGS VARA 90 MILJONER ÅR GAMMAL. DE FÄSTINGAR VI HAR IDAG LIKNAR FAKTISKT DE FORNHISTORISKA FÄSTINGARNA OCH DET ÄR MYCKET MÖJLIGT ATT DE SÖG BLOD FRÅN DINOSAURIER.

En 15-20 miljoner år gammal bärstensbit med en fästingfosil inuti undersöktes av forskare från Oregon State University (OSU), USA. Det visade sig att den fornhistoriska fästingen hade en borreliabakterie i sig. Det här var en riktigt stor upptäckt då borrelios, som är sjukdomen som bakterien orsakar, inte upptäcktes och blev namngiven förrän år 1975. Innan 1975 blev symtomen på borrelios förväxlad med andra sjukdomar då man inte kände till bakterien.

BLEV DINOSAURIER OCKSÅ SJUKA I BORRELIA?

Ofta tänker vi på mygg när vi hör om insektsöverförda sjukdomar, som t.ex malaria och zikavirus. Men det är faktiskt större risk att få en sjukdom av ett fästingbett än av ett myggbett.Läs mer om de fästingburna sjukdomarna här.”I både USA, Europa och Asien orsakar fästingar fler sjukdomsfall än mygg” säger George Poinar, professor emeritus vid Oregon State University (OSU). Vidare berättar han att fästingar inte bara överför bakterier som kan orsaka olika sjukdomar, de kan också överföra dem till flera olika djurarter. Så de förhistoriska fästingarna kan alltså mycket väl ha överfört sjukdomar till dinosurierna. Under den perioden då dinosurierna dog ut förkom både vulkanutbrott och meteornedslag, men enligt OSU kan det inte uteslutas att fästingar också varit en viktig bidragande orsak till utrotningen.Idag kan vi som tur är behandla borrelios med antibiotika och vi har även blivit mer uppmärksamma på hur vi kan skydda oss själva, och våra hundar, mot fästingar.

Fästingfosilen i denna gamla bärnsten från Dominikanska Republiken bär på den typ av bakterie som orskar Fästingfosilen i denna gamla bärnsten från Dominikanska Republiken bär på den typ av bakterie som orskar borrelios Foto av George Poinar, Jr., / Oregon State University Foto av George Poinar, Jr., / Oregon State University
Den grupp av spiroketer som orsakar sjukdomen borrelios hittades i fästingen som fastnat i denna förhistoriska bärnsten. Foto av George Poinar, Jr./Oregon State University

Bilderna används med tillåtelse från Oregon State University

Läs mer på hemsidan för Oregon State University.
Är du intresserad av att läsa mer om förhistoriska fästingar? Läs mer här.
Källor: ABS News, Oregon State University