FÄSTINGAR ÄR INTE INSEKTER

MYGGOR OCH LÖSS SUGER BLOD – DE ÄR BLODSUGANDE INSEKTER. FÄSTINGAR SUGER BLOD, ÄR DE OCKSÅ INSEKTER? MÅNGA TROR DET, MEN DET STÄMMER INTE. FÄSTINGAR ÄR INTE INSEKTER.

Fästingar är istället släkt med spindlar. Både spindlar och fästingar tillhör gruppen spindeldjur (Arachnida).

  • Spindeldjur har åtta ben, de saknar antenner och deras kropp är delad i framkropp och bakkropp. Fästingens kropp däremot är inte segmenterad.
  • En vuxen insekt har sex ben och kroppen består av tre delar – huvud, mellankropp och bakkropp. Insekter har också antenner och vanligtvis vingar.
FÄSTINGAR ÄR PARASITER

Fästingar är parasiter vilket definieras som –  en organism som lever i eller på en annan organism av en annan art (värd) och som livnär sig på bekostnad av värden. Det finns både invärtes parasiter, t.ex. maskar, och utvärtes parasiter, t.ex. löss och fästingar.

Även om det kan låta farligare med invärtes parasiter kan det vara bra att känna till att t.ex. fästingar kan överföra olika sjukdomar under tiden de suger blod och loppor kan smitta hunden med bandmask. Link to articles about this.

Det går inte att ge förbyggande behandling mot invärtes parasiter utan hunden behandlas vid konstaterad parasitförekomst. För utvärtes parasiter däremot är det möjligt att förebygga eventuella bett.

Prata med din veterinär om det bästa skyddet för just din hund.

VIDEO: PRISTURUS
LICENSE: CC BY-SA 3.0
DESCRIPTION: CASTOR BEAN TICK (IXODES RICINUS) FILMED AT THE WOLLENBERG, HESSE, GERMANY.
HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/DEED.EN
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:IXODES_RICINUS.OGV