FLER FÄSTINGAR PÅ HÖSTEN ÄN UNDER SOMMAREN

HÖSTEN ÄR LIKA MED FÄSTINGTID. NU NÄR HÖSTEN NÄRMAR SIG ÄR DET MÅNGA SOM BÖRJAR SLAPPNA AV NÄR DET GÄLLER ATT SKYDDA SIG SJÄLV OCH SIN HUND MOT FÄSTINGAR. DET ÄR INGEN BRA IDÉ. TROLIGTVIS FINNS DET MER FÄSTINGAR UTE I NATUREN NU, ÄN DET GJORDE I SOMRAS.

Fler fästingar på hösten än under sommaren. Fästingar är i allra högsta grad aktiva även under hösten. De försöker få ett sista blodmål innan det är dags för deras vintervila. Till skillnad från under sommaren, då de stora vuxna fästingarna är mer vanligt förekommande, är det under hösten fler larver och nymfer i markerna. Även om dessa små fästingar är i de första livsstadierna kan de tyvärr ändå överföra fästingburna sjukdomar.

I en finsk studie (Sormunen et al 2016) undersöktes förekomsten av fästingar under månaderna maj tills september månad. Så här ser det spännande resultatet ut. 

DE FÄSTINGAR SOM FINNS UNDER HÖSTEN ÄR OFTA MINDRE OCH SVÅRA ATT SE

Larver och nymfer är på ett sätt farligare än vuxna fästingar då de är små och svåra att hitta. Det gör att de ofta får sitta kvar längre och suga blod på sitt värddjur. Ju längre tid en fästing får sitta kvar och suga blod, desto större risk att den överför en fästingburen sjukdom. Förutsatt att fästingen bär på sjukdomsframkallande mikroorganismer förstås.

Det är väl känt att nymfer kan vara bärare av t ex borreliabakterier, och att de även kan överföra andra fästingburna sjukdomar. I en ny studie från Nederländerna visade man dock de nedslående resultaten att även larver kan överföra borrelia till sitt värddjur. Då larverna är mycket små och svåra att se får de ofta sitta kvar längre på hunden, och risken för smitta ökar.

Om du inte redan behandlat din hund mot fästingar, eller om det kanske är dags att för en ny behandling, kan det vara en god idé att göra det nu. Trots att hösten närmare sig är fästingarna fortfarande mycket aktiva och de kommer fortsätta att vara så till dess att dagstemperaturen sjunker betydligt. Inte förrän temperaturen sjunker under +5 ° C kan vi vara säkra på att slippa dessa små parasiter. Under milda vintrar kan det bara handla om några månader då vi slipper tänka på risken att bli biten av fästingar.

Larven av fästinarten Ixodes ricinus, den fästingart som är vanligast i Norden, är väldigt liten. Så liten att du kan missa att den bitit sig fast på din hund. Till höger i bilden kan du se en fästinglarv, tillsammans med fästingar från de andra utvecklingsstadierna. Bild: Hans Smid


Källor:
Sormunen, JJ., Klemola, T, Vesterinen EJ, Vuorinen, I., Hytönen, J., Hänninen J., Ruohomäki, K., Sääksjärvi IE., Tonteri, E. Penttinen, R.  Assessing the abundance, seasonal questing activity, and Borrelia and tick-borne encephalitis virus (TBEV) prevalence of Ixodes ricinus ticks in a Lyme borreliosis endemic area in Southwest FinlandTicks and tick borne diseases (2016) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26548608 The information and image is published according to the rules of Creative Commons. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Larvae of Ixodes ricinus transmit Borrelia afzelii and B. miyamotoi to vertebrate hosts
Källa: van Duijvendijk, G., Coipan, C., Wagemakers, A. et al. Parasites Vectors (2016) 9: 97. doi:10.1186/s13071-016-1389-5