HUNDÄGARE
APPLICERAR INTE FÄSTINGMEDEL PÅ
RÄTT SÄTT

OM MAN SOM HUNDÄGARE VAR TVUNGEN ATT KLARA ETT APPLICERINGSTEST INNAN MAN FICK BEHANDLA SIN HUND MOT FÄSTINGAR, VORE VI NOG MÅNGA SOM SKULLE MISSLYCKAS.
Många hundägare behandlar sin hund mot fästingar. Ändå är det inte helt ovanligt att de hittar blodfyllda fästingar. Om fästingen sugit blod finns alltid risken att den hunnit överföra en fästingburen sjukdom. Att fästingmedel inte har fullgod effekt beror många gånger på att det applicerats felaktigt. Det här visade en österrikisk forskargrupp i en studie i vilken man undersökte varför behandlade hundar ändå fick fästingbett.

Men hur svårt kan det egentligen vara att behandla sin hund med fästingmedel? Studien dyker djupare ner i denna frågeställning. Forskarna följde 90 hundar under 11 månader. 60 av hundarna behandlades mot fästingar och 30 stycken var obehandlade. Samtliga hundar togs ut på promenader varje dag. Efter varje promenad samlade ägaren in de fästingar som den hittade på hunden, men endast de fästingar som bitit sig fast inkluderades i studien.

HUNDÄGARE GÖR TRE FEL NÄR DE APPLICERAR FÄSTINGMEDEL 

Under tiden februari till december, då studien pågick, samlades totalt 684 fästingar in. 369 av dessa kom från behandlade hundar och resterande 331 från de obehandlade hundarna. Det betyder att i genomsnitt hade:

  •  behandlade hundar 6 fastsittande fästingar
  • obehandlade hundar 11 fastsittande fästingar

De behandlade hundarna hade alltså hälften så många fästingar som de obehandlade, men alla hundar hade fästingar som bitit sig fast. För en djurägare som behandlat sin hund i tron att slippa fästingbett kan detta resultat kännas som en riktig besvikelse. Varför får då hundar fästingbett trots att de är behandlade? Även det undersöktes i studien och det visade sig att många hundägare inte applicerar fästingmedlet på rätt sätt.

APPLICERAR DU FÄSTINGMEDEL PÅ RÄTT SÄTT?

Hur svårt kan det då vara att behandla sin hund med fästingmedel?  Vad är det som går fel? Studien visade att:

  • hundägare applicerar fästingmedel (spot on) på fel sätt. Produkten når inte hundens hud utan hamnar i pälsen
  • hundarna återbehandlas inte när de ska – det går för lång tid mellan behandlingarna. I studien fick hundarna i genomsnitt tre behandlingar under studieperioden på 11 månader.
  • hundarna behandlas för sent då fästingarna redan hunnit bita sig fast

Det kanske låter förvånande, men hela 2/3 av hundägarna använde fästingmedel på ett felaktigt sätt.

LÄS BRUKSANVISNINGEN

Det finns inget i den österrikiska studien som pekar på att det var fel på de fästingmedel som användes, men av någon anledning fann djurägarna dem svåra att använda. Ett råd på vägen är att alltid läsa bruksanvisningen ordentligt innan det är dags att behandla din hund. Glöm inte bort att behandla i god tid innan fästingarna vaknat efter vintern samt att återbehandla enligt rekommendationen på förpackningen. Känner du dig osäker på vilket fästingmedel du ska välja kan du alltid fråga din veterinär om råd. Veterinären kan hjälpa dig att hitta ett det typ av fästingskydd som passar dig och din hund bäst.

Läs alltid bruksanvisningen innan du ska behandla din hund mot fästingar. Känner du dig osäker kan du alltid be din veterinär om råd. Idag finns det flera olika administreringssätt för fästingmedel och din veterinär kan hjälpa dig att välja det bäst alternativet för både dig och din hund.

Det finns fler fästingar i augusti och september än mitt i sommaren

Läs mer från den spännande studien här: Hundar drabbas av fästingburna sjukdomar även på hösten


Källor: Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik1, Andrea Feiler 1, 2, Georg G Duscher 2 and Anja Joachim 2