HUNDAR DRABBAS AV FÄSTINGBURNA SJUDOMAR ÄVEN PÅ HÖSTEN

FÄSTINGAR ÄR AKTIVA ÄVEN PÅ HÖSTEN. TILL SKILLNAD MOT VAR MÅNGA TROR FINNS DET FAKTISKT FLER FÄSTINGAR I NATUREN DÅ, ÄN MITT UNDER SOMMAREN. DÄRFÖR BÖR MAN KOMMA IHÅG ATT SKYDDA SIN HUND MOT FÄSTINGAR ÄVEN PÅ HÖSTEN FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR FÄSTINGBETT OCH FÄSTINGBURNA SJUKDOMAR.

I en österrikisk studie följde forskarna 90 hundar under 11 månader. Alla hundar togs ut på promenader varje dag och efter varje promenad samlade ägaren in de fästingar som fanns på hunden. Endast de fästingar som bitit sig fast inkluderades i studien. Två tredjedelar av hundarna var behandlade med ett spot-on-preparat mot fästingar och den sista tredjedelen var obehandlad. Läs mer här om hur många fästingar de olika grupperna fick.

HUNDAR DRABBAS AV FÄSTINGBURNA SJUKDOMAR ÄVEN PÅ HÖSTEN

Hundarna i studien fick genomgå tester för att se om de smittats med någon fästingburen sjukdom. Av de totalt 90 hundarna blev 61 stycken infekterade och hade antikroppar mot fästingburna bakterier eller virus i blodet:

SjukdomarTotalt antal hundarAntal smittade
på våren
Antal smittade
på hösten
Behandlade hundar
(60 st)
Obehandlade hundar
(30 st)
Anaplasma25121317 (28%)8 (27 %)
Babesia canis *6335 (8%)1 (3%)
Borrelios2013715 (25%)5 (17)
TBE10284 (7%)4 (13%)
Totalt6130312118
*förekommer inte i Norden

Tabellen visar att hundarna fick fästingbett både under våren och hösten och förvånande nog blev även de behandlade hundarna smittade med fästingburna virus och bakterier.

Det är dock viktigt att komma ihåg att även om en hund har antikroppar i blodet behöver den inte utveckla sjukdom och symtom.

Endast 61 % av hundägarna behandlade sin hund mot fästingar under hela året. Enligt studien är det lika stor risk att bli smittad på hösten som på våren.

Därför är det viktigt att komma ihåg att fortsätta behandla sin hund mot fästingar även om hösten börjar närmar sig.

Läs mer från studien här: Hundägare applicerar inte fästingmedel på rätt sätt

Läs mer:

Fästingarna är aktiva även på hösten

Fästingburna sjukdomar


Källor:

Effect of owner-controlled acaricidal treatment on tick infestation and immune response two tick-borne pathogens in naturally infested dogs from Eastern Austria

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-6-62

Michael Leschnik1, Andrea Feiler 1, 2, Georg G Duscher 2 and Anja Joachim 2