LIVSMEDEL SOM ÄR SÄKRA FÖR MÄNNISKOR KAN GÖRA HUNDAR SJUKA OCH ÄVEN LEDA TILL DÖDSFALL

DE GODSAKER DU GILLAR SÅ MYCKET KAN INNEHÅLLA ÄMNEN SOM ÄR GIFTIGA FÖR VÅRA HUNDAR OCH DEN GODA VITLÖKSKYCKLINGEN DU JUST AVNJÖT KAN FAKTISKT GÖRA DIN HUND SJUK. NÅGOT SOM ÄR TOTALT HARMLÖST FÖR OSS MÄNNIKSOR – EXEMPELVIS VITLÖK  – KAN VARA GIFTIGT FÖR HUNDAR.

När det kommer till att skydda våra hundar mot fästingar nämns ofta vitlök som ett alternativ men den är just ett av de livsmedel som inte bör ges till hundar, eller katter för den delen.

På veterinärkliniker för hund och katt är det inte helt ovanligt att besöken rör misstanke om förgiftning. Enligt statisik från Agria (2010-2015) var frekvensen 35 förgiftningsfall/10.000 försäkrade hundar. I majoriteten av fallen kunde orsaken till förgiftningssymtomen inte fastställas. Därefter kom förgiftningsfall där hundar ätit råttgift. Ibland kommer också hundar in för att de ätit livsmedel som framför allt är till för oss människor. Som djurägare är det viktigt att veta att vad som är nyttigt för dig kanske inte alls är bra för din hund eller katt.

Antalet förgiftningsfall har två toppar om året – i december, då många har ett överflöd av godsaker och under sommarhalvåret.

Lök och vitlök

Lök är ett vanligt livsmedel i många hem. För människor anses lök ha en god inverkan på hälsan men för hund kan det vara rent giftigt. Det är inte bara rå lök som är farligt för hundar utan även tillagad lök (stekt, bakad, rostad) och rätter innehållande lök, som t.ex. grytor eller pizza, kan ge symtom på förgiftning.

De första symtomen hos en hund som blivit lökförgiftad är kräkning, diarré, magont och bristande aptit. Efter några dagar kan symtomen förvärras och en brist på röda blodkroppar gör att hunden kan få bleka slemhinnor, ökad andningsfrekvens och få svårt att andas.

Det finns ingen antidot vid lökförgiftning men veterinären kan ge understödjande behandling så som dropp och blodtransfusion. Ofta överväger veterinären att ge kräkmedel, speciellt om det är nyligen hunden ätit lök men ännu inte visar några symtom.

Hur är det då med vitlök? Är det lika giftigt för hund som vanlig lök? Nej, men det kan fortfarande vara farligt. I en studie gav man hundar vitlök en gång om dagen i sju dagar. Deras blodvärden jämfördes före och efter studiestart. Forskarna noterade att det var en stor minskning av antalet röda blodkroppar och hemoglobin efter de sju dagarna. Hemoglobin är det protein som binder syre till de röda blodkropparna. Enligt studien så är risken att hundar dör om de äter vitlök liten men deras blodvärden kan förändras, vilket kan vara skadligt i det långa loppet.

Budskapet från studien är solklart – hundar ska inte äta mat eller tillskott som innehåller vitlök.
Så även om du använder vitlök för att avskräcka myggor eller fästingar, håll det borta från din hund.

DET FINNS ÄVEN MÅNGA ANDRA LIVSMEDEL SOM KAN VARA GIFTIGA FÖR VÅRA HUNDAR

Även om de inte har något med fästingskydd att göra känner vi ändå att de är viktiga att nämna.


VITLÖK: HUR MYCKET ÄR FÖR MYCKET?

Flera studier visar att lök och vitlök kan vara skadligt för din hund eller katt samt att man inte bör använda vitlök eller tillskott med vitlök som t.ex. fästingprofylax. Även barnmat, som ibland ges till sjuka hundar, bör undvikas då det kan innehålla lökpulver.

Frågan kvarstår dock – Hur mycket vitlök kan jag ge min hund utan att den tar skada? Tyvärr finns inget exakt svar.

I en studie fick hundar äta vitlökstillskott i sju dagar (1.25 ml vitlökstillskott/kg kroppsvikt, vilket gav 5 gram hel vitlök/kg). Kompletta blodvärden togs innan de började med vitlökstillskottet samt 30 dagar efter de började med tillskottet. Hundarna visade inget tecken på anemi men det fanns en förändring i deras blodbild. Vid en jämförelse med blodvärdena innan studien startade kunde man bland annat hitta en minskning i antalet röda blodkroppar samt hemoglobin. Hemoglobin är det protein som binder syre till de röda blodkropparna.

Konklusionen av studien var att livsmedel som innehåller vitlök inte bör ges till hundar.