HUR TAR SIG
FÄSTINGARNA UPP PÅ
HUNDEN?

KAN FÄSTINGAR HOPPA NER FRÅN TRÄD? KAN DE FÖRFLYTTA SIG GENOM ATT FLYGA MED EN VINDPUST?  NEJ, FÄSTINGAR KAN VARKEN HOPPA ELLER FLYGA. DE KAN ENDAST KRYPA OCH SPENDERAR DEN MESTA TIDEN MED ATT SITTA STILLA I VEGETATIONEN OCH VÄNTA PÅ ATT NÄSTA BYTE SKA DYKA UPP. MED HJÄLP AV SINA TVÅ FRAMBEN GRIPER DEN SEDAN TAG I PÄLSEN PÅ HUNDEN.

Om du håller dig borta från grönområden är risken att få med sig en fästing hem väldigt liten. För din hund kan det dock bli ganska tråkigt att bara rastas på asfalt och kortklippta gräsytor. För många hundar finns det inget bättre än att springa runt och sniffa i högt gräs och annan vegetation – det är ju där dofterna är som mest intressanta.

Tyvärr är det också där som fästingarna håller till. Fästingarna kryper upp på t.ex. ett grässtrå där de sen sitter och väntar till dess att ett värddjur går förbi tillräckligt nära för att de ska kunna grabba tag i deras päls. Så det är inte bara din hund som blir glad över att få sniffa runt i det höga gräset, även fästingarna kan ställa till med fest, och få sig ett skrovmål, om de lyckas få tag i hundens päls. Fästingen måste suga blod för att kunna övergå till nästa livsstadium.

Större risk att bli biten av en fästing som bär på borrelia

Efter att en fästing kläckts ur sitt ägg genomgår den 3 livstadier. Det första stadiet är en sexbent larv. Efter sitt första blodmål omvandlas den till en nymf som har åtta ben. Nymfen suger i sin tur också ett blodmål och därefter kan den utvecklas till en vuxen fästing. Se fästingens livscykel här.

MEN HUR FÅR DE EGENTLIGEN TAG I SITT BYTE?

Jo de använder enbart några av sina ben för att krypa. De två frambenen är ämnade för att gripa tag i pälsen på ett värddjur som eventuellt råkar gå förbi.
En vuxen fästing klättrar högre upp i vegetationen för att hitta sitt värddjur, vilket ofta är större i storleken t.ex. ett rådjur. Larverna och nymferna håller sig oftast närmare marken vilket gör att de vanligtvis angriper mindre djur som t.ex. möss.

Så kom ihåg! Fästingar kan varken flyga eller hoppa ner från träd. De sitter någonstans i vegetationen och väntar…

Fästingburna sjukdomar

En fästing sitter i vegetationen och väntar på att ett lämpligt värddjur ska gå förbi. När det väl kommer griper den tag i dess päls med sina två framben.