HUNDAR TÅL INTE
RUSSIN OCH
VINDRUVOR

ATT GE EN ASK MED RUSSIN TILL SINA BARN ANSES OFTA SOM ETT HÄLSOSAMT MELLANMÅL. DET ÄR DOCK VIKTIGT ATT LÄRA SINA BARN ATT ALDRIG DELA MED SIG AV RUSSINEN TILL HUNDEN. ENDAST EN LITEN MÄNGD KAN VARA SKADLIGT FÖR EN HUND. SÅ TA DET SOM EN REGEL ATT ALDRIG LÄMNA HUND OCH BARN ENSAMMA OM DET FINNS RUSSIN MED I BILDEN.

Hundar tål inte russin. Russinförgiftning brukar visa sig efter 6-24 timmar efter intaget. Hunden kan visa symtom så som kräkning, diarré, ökad salivering, magont, uttorkning, skakningar och slöhet. Ökad törst kan också förekomma liksom påverkan på njurarnas normala funktion. Om njurarpåverkan uppkommer är förgiftningen oftast så allvarlig att hunden avlider eller behöver avlivas.

Som vid många andra förgiftningar är det viktigt att få en hund som fått i sig russin under behandling av veterinär så snart som möjligt. Så om din hund fått i sig russin – ta dig till en veterinär så fort det bara går.

En konstig sak med russinförgiftning är att det fortfarande är okänt varför de är så giftiga för hundar.


DET FINNS ÄVEN MÅNGA ANDRA LIVSMEDEL SOM KAN VARA GIFTIGA FÖR VÅRA HUNDAR

Även om de inte har något med fästingskydd att göra känner vi ändå att de är viktiga att nämna.