STÖRRE RISK ATT BLI BITEN AV EN FÄSTING SOM BÄR PÅ BORRELIA

BORRELIABAKTERIER KAN GÖRA BÅDE DIG OCH DIN HUND SJUK. MEN FÖR FÄSTINGEN ÄR FÖRHÅLLANDET DET MOTSATTA. EN BORRELIASMITTAD FÄSTING BLIR FAKTISKT BÄTTRE PÅ ATT HITTA ETT VÄRDDJUR SOM DE KAN SUGA BLOD FRÅN, JÄMFÖRT MED EN FÄSTING SOM INTE BÄR PÅ SMITTAN. MED ANDRA ORD ÄR DET STÖRRE RISK ATT BLI BITEN AV EN BORRELIASMITTAD FÄSTING ÄN AV EN FÄSTING SOM INTE BÄR PÅ SJUKDOMEN.

Hur stor är då risken att du eller din hund blir biten av en borreliasmittad fästing? I Danmark är cirka 15 % av fästingarna bärare av bakterien Borrelia burgdorferi. Men innebär det då att 15 % av de fästingar som kryper över på dig eller din hund kommer överföra smittan, om de biter sig fast?

Det kan man lätt tro.

Tyvärr är det dock inte omöjligt att bland de fästingar som hamnar på dig eller din hund kan  procentandelen som bär på borreliabakterien vara ännu större än 15 %. Studier visar nämligen att fästingar av arten Ixodes ricinus (den art som överför fästingburna sjukdomar här i Norden) blir förändrade när de blir smittade med borreliabakterier. De smittade fästingarna blir ännu bättre på att hitta ett värddjur de kan suga blod från, jämfört med fästingar som inte bär på bakterien.

STÖRRE RISK ATT BLI BITEN AV EN FÄSTING SOM BÄR PÅ BORRELIA

Fästingar som bär på borreliabakterien kan nämligen leva lägre. De är också mer motståndskraftiga mot uttorkning. Det gör att de kan sitta kvar högt uppe i vegetationen under en mycket längre tid, för att vänta på att ett lämpligt värddjur, innan de behöver söka sig ner mot den fuktiga markytan igen.

Forskare konstaterar att risken att bli biten av en smittad fästing kan komma att öka ännu mer i framtiden då klimatförändringar ger ännu varmare och torrare väder.

För att minska risken för fästingburen sjukdom är det viktigt att skydda din hund mot fästingar. De bästa råden om vilket fästingsskydd som passar din hund bäst får du hos din veterinär. Veterinären känner nämligen till de olika alternativen av fästingmedel som finns på den svenska marknaden och kan hjälpa dig att välja rätt. Läs mer här.

Läs mer om fästingburna sjukdomarna här.

Källa: Search for blood or water is influenced by Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus, Institute of Biology, Eco-Epidemiology Laboratory, University of Neuchâtel, Schweiz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311481/