VAD ÄR ANAPLASMOS?

ANAPLASMOS ORSAKAS AV EN BAKTERIE SOM SPRIDS FRÅN RÅDJUR ELLER GNAGARE TILL T.EX. HUNDAR ELLER MÄNNISKOR VIA FÄSTINGAR. SYMTOMEN ÄR LIKNANDE DEM VID SJUKDOMEN BORRELIOS

Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien kan inte överleva ute i miljön utan behöver en värd i vilken den kan leva och föröka sig i. Den kan endast smitta till en annan värd genom bett av blodsugande fästingar. Man brukar säga fästingen måste suga blod i mer än 24 till 48 timmar innan bakterien överförs. Det betyder att ju snabbare fästingen tas bort, desto mindre är risken för smitta.

SYMPTOM HOS HUND

Symtomen vid anaplasmos uppkommer vanligtvis en till två veckor efter fästingbettet. Vissa hundar visar endast lindriga tecken på sjukdom till en början men mer vanligt är symtom som hälta, ont i lederna, feber, apati, anemi och aptitlöshet.

Bakterien kan även påverka de vita blodkropparna och påverka blodets förmåga att koagulera. I sällsynta fall kan det leda till blödningar i slemhinnorna, vilket kan ses som t.ex. blödningar från nosen.

Det varierar stort i hur sjuka hundar blir vid en infektion med anaplasmabakterier.

Många hundar visar inga symtom alls, andra verkar lite hängiga i några dagar och en del blir väldigt sjuka.

DIAGNOS

Diagnos baseras på möjlig fästingexponering, klinisk misstanke och specifika laboratorieundersökningar, som PCR-undersökning, blodutstryk och serologisk undersökning. PCR-undersökning är mycket känslig och specifik. Vad gäller serologi betyder förhöjda antikroppsnivåer mot bakterien i blodet egentligen bara att hunden har träffat på bakterien och inte att symtomen nödvändigtvis orsakas av Anaplasma phagocytophilum.

Många hundar har antikroppar mot bakterien i blodet men det är inte den som orsakar symtomen. Ett positivt test säger endast att hunden träffat på smittan och att dess immunförsvar bekämpat infektionen.

Veterinären använder sig av en kombination av sjukdomshistoria, symtom och blodprovssvar och för att komma fram till huruvida hunden ska behandlas för anaplasmos eller inte.

BEHANDLING

Om veterinären ordinerar en antibiotikabehandling svarar de flesta hundar snabbt och symtomen avtar. Vissa hundar kan vara smittade med anaplasmos och borrelios samtidigt.

En del hundar som drabbas av anaplasmos visar få tecken på sjukdom till en början. Efter en tid kan infektionen utvecklas och ge symptom som feber, anemi och i ovanliga fall även neurologiska symptom.

Du kan minska risken att din hund smittas med Anaplasma genom att skydda den mot fästingar. Prata med din veterinär om det bästa alternativet för just din hund.

Läs mer om: