VAD ÄR BORRELIOS?

BORRELIOS ÄR EN FÄSTINGBUREN SJUKDOM SOM ORSAKAS AV BAKTERIEN BORRELIA BURGDORFERI.

Borreliabakterien kan inte överleva ute i miljön utan behöver en värd i vilken den kan leva och föröka sig i. Den kan endast smitta till en annan värd genom bett av blodsugande fästingar. Man brukar säga att det normalt sett tar en till två dygn efter bettet innan bakterien överförs från fästingen. Det vill säga ju snabbare fästingen tas bort, desto mindre risk för smitta.

SYMPTOM HOS HUND

Tiden mellan det att bakterien kommer in i kroppen och till det att sjukdomen bryter ut kan vara lång. Det kan ta månader efter ett fästingbett Innan hunden börjar visa symtom. De flesta infekterade hundar utvecklar dock aldrig kliniska symtom.

De symtom som finns beskrivna vid borrelios är feber, ömma leder och muskler, vandrande hälta, trötthet och svullna lymfknutor nära platsen för fästingbettet.

En rad andra symtom har i litteraturen dokumenterats i anslutning till att hundarna haft antikroppar mot bakterien i blodet. Men det utan att säkert kunna fastställa att det är just borreliabakterien som orsakat dessa symtom. I experimentella studier där hundar smittats med borrelios har de visat symtom så som feber, bristande aptit och polyartrit

Diagnos

Det finns inget specifikt test för att diagnostisera borrelios. Även om det går att leta efter antikroppar mot bakterien i ett blodprov så säger inte förekomsten i sig att symtomen orsakas av just borreliabakterien.

Många hundar visar ett positivt svar vid ett antikroppstest, även utan att visa symtom på sjukdom. Ett positivt svar säger egentligen bara att hunden utsatts för smittan och att dess immunförsvar bekämpat infektionen.

Veterinären använder sig av en kombination av sjukdomshistoria, symtom och blodprovssvar och för att komma fram till huruvida hunden ska behandlas för borrelios eller inte.

BEHANDLING

Om veterinären kommer fram till att hundens symtom beror på borrelios väntar en flera veckor lång behandling med antibiotika. Symtomen försvinner när behandlingen påbörjats, speciellt om sjukdomen upptäcks tidigt. Tyvärr finns dock alltid en risk för återfall, vilket kräver nya behandlingar.

Vissa hundar kan vara smittade med borrelios och anaplasmos samtidigt.

Hunden du ser på filmen visar tydliga tecken på borrelios.
(Publicerad med tillåtelse av veterinär John Kjaer, Nybrovej Dyreklinik, Danmark)

Borrelios är en bakteriell infektion som kan smitta din hund via ett fästingbett.

Du kan minska risken att din hund smittas med borrelios genom att skydda den mot fästingar. Prata med din veterinär om det bästa alternativet för just din hund.

Läs mer om: