VAD ÄR
FÄSTINGBURNA
SJUKDOMAR?

FÄSTINGAR FINNS ÖVERALLT – PÅ LANDSBYGDEN, I SKOGEN, I TRÄDGÅRDAR OCH I PARKER. NÄR DU OCH DIN HUND RÖR ER UTE I NATUREN KAN DE SITTA DÄR I VEGETATIONEN OCH VÄNTA PÅ ER. FÖR FÄSTINGEN ÄR NI BARA ÄNNU ETT BLODMÅL MEN FÖR HUNDEN KAN ETT BETT BLI MER ALLVARLIGT ÄN SÅ, DÅ FÄSTINGAR KAN ÖVERFÖRA OLIKA TYPER AV FÄSTINGBURNA SJUKDOMAR.

När en fästing biter ett värddjur, t.ex. en mus eller ett rådjur, kan den bli infekterad med olika typer av bakterier eller virus. Fästingen bär sedan med sig dessa patogener och när den biter sig fast på ett nytt värddjur, t.ex. en hund eller en människa, kan den föra över sjukdomarna till den nya värden.

Fästingar kan överföra flera olika patogener men i norden är det framför allt dessa tre vi behöver oroa oss för (klicka på namnet för att läsa mer om sjukdomarna):

Den vanligaste fästingarten i norden Ixodes ricinus – även känd som ”vanlig fästing” – kan smitta hundar, människor och andra värddjur med fästingburna sjukdomar.

De fästingburna sjukdomarna fortsätter att sprida sig genom Europa. För att skydda din hund från att bli sjuk kan du behandla den med olika typer av fästingmedel – vissa medel är receptfria och andra kräver recept från veterinär.

Även om du behandlat din hund mot fästingar är det ändå viktigt att du går igenom dig och din hund efter varje promenad. På så sätt hinner du Upptäcka de fästingar som ännu inte bitit sig fast och du minskar risken att de ramlar av inomhus och kanske biter sig fast på någon annan familjemedlem.

Här uppe i norden kan fästingar smitta din hund med tre fästingburna sjukdomar – anaplasmos, borrelios och TBE