VAD ÄR TBE?

TBE (Tick-borne encephalitis) eller fästingburen hjärnhinneinflammation, orsakas av flavivirus och smittar via fästingbett.

Tiden från att fästingen överför smittat till dess att hunden visar symptom kan vara mellan en till två veckor. Även om hundar är mottagliga för TBE-infektion så visar de sällan symtom på sjukdom. Om de får symtom leder det oftast till döden.

SYMPTOM HOS HUND

Symtomen vid en TBE-infektion är feber (upp till 41 grader), aptitlöshet och håglöshet.  Vidare kan centralnervös påverkan ses så som vinglighet eller förlamning. Vissa hundar kan även få kramper.

DIAGNOS

Symtomen vid en TBE-infektion kan många gånger likna dem som ses vid andra infektionssjukdomar. För att ställa en diagnos brukar veterinären ta ett blodprov för att undersöka förekomsten av antikroppar mot viruset. Men även om nivåerna är förhöjda betyder det egentligen bara att hunden har träffat på viruset. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att symtomen orsakas av just TBE. Många hundar har antikroppar mot viruset i blodet men det behöver inte vara det som orsakar symtomen. Ett positivt test säger endast att hunden träffat på smittan och att dess immunförsvar bekämpat infektionen. Ibland tar veterinären ytterligare ett blodprov efter en till två veckor för att se om antikroppsnivåerna stigit. Har de det är det mer troligt att symtomen beror på TBE.

BEHANDLING

TBE är ett virus och kan inte behandlas med antibiotika. Det finns idag ingen behandling för att döda själva viruset utan veterinären fokuserar istället på understödjande behandling för att få ner febern som t.ex. dropp och febernedsättande läkemedel.

Även om hundar är mottagliga för TBE-infektion så visar de sällan symtom på sjukdom. Om de får symtom leder det oftast till döden.

Du kan minska risken att din hund smittas med Anaplasma genom att skydda den mot fästingar. Prata med din veterinär om det bästa alternativet för just din hund.

Läs mer om: