XYLITOL KAN VARA
FARLIGT FÖR HUNDAR

ATT XYLITOL KAN VARA FARLIGT FÖR HUNDAR ÄR DET INTE SÅ MÅNGA SOM KÄNNER TILL.

Xylitol används ofta som sötningsmedel i t.ex. tuggummi, godis, bröd, och kakor. Det kan även finnas i läkemedel och tandvårdsprodukter.

Ge aldrig din hund godis eller annat som innehåller xylitol.

Hundar kan få alvarliga, livshotande symtom bara genom att få i sig små mängder xylitol. Endast 0,3 g/kilo kroppsvikt (0,3 g för en hund på 10 kilo) kan orsaka hypoglykemi (låga blodsockernivåer) och 0,5 g/kilo kroppsvikt (0,5 g för en hund på 10 kilo) kan ge allvarliga leverskador.

Vid xylitolförgiftning ses symtom som är relaterade till låga blodsockernivåer, kräkningar, håglöshet, okoordinerade rörelser, diarré, medvetslöshet, kramper och leverpåverkan. Vanligtvis uppträder symtomen inom två timmar, men leverpåverkan kan dröja upp till 72 timmar.

Vid xylitolförgifting ges understödjande behandling och glukosnivåer samt levervärden monitoreras noga. Skulle hunden utveckla hypoglykemi kan veterinären behöva ge intravenös glukosbehandling.


DET FINNS ÄVEN MÅNGA ANDRA LIVSMEDEL SOM KAN VARA GIFTIGA FÖR VÅRA HUNDAR

Även om de inte har något med fästingskydd att göra känner vi ändå att de är viktiga att nämna.